Viorella Manolache

Lucreaza in cadrul Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române ca cercetător ştiinţific. Are stagii de pregătire academică şi postdoctorală, participare conferinţe naţionale şi internaţionale, editare volume de autor şi volume colective internaţionale, publicare de studii  ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale, editor şi responsabil de număr la Romanian Review of Political Sciences and International Relations.

Este cadru didactic asociat, disciplina Politică externă şi diplomaţie, Studii Europene la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti si a fost cadru didactic asociat, disciplina Dezvoltare comunitară şi comunităţi multietnice, Master Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate, Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu

Detalii autor