Universitar

Colecția Universitară

Această colecție cuprinde în cea mai mare parte lucrări universitare, dar și alte lucrări de anvergură, cu caracter de tratat, realizate de cercetători, specialiști sau cadre universitare. Prin această colecție Editura Stef se adresează în primul rând studenților – cărora le propune manuale și caiete de seminarii –, dar și profesorilor, cercetătorilor și practicienilor din toate domeniile universitare.

Respectul pentru cadrele didactice universitare, pentru rolurile acestora de formatori şi consilieri, este încununat şi desăvârşit de colecţia universitar, aceasta constituind un „perete de onoare” prin care ne înclinăm pios în faţa acestor personalităţi ilustre ale mediului universitar din întreaga țară.

Produse

0

Nu sunt porduse in cos.