Editare carte

Serviciul de Editare carte presupune redactarea un nivel mai ridicat, insluzand schimbări și modificări stabilite de comun acord la nivel de conținut. Mai exact, inițial se realizează o analiză minutioasă și foarte atentă a  lucrării, atât din punct de vedere al conținutului și structurii, că și al modului de exprimare și limbajului folosit. În momentul în care redactorul înțelege subtilitătile textului, le poate  armonizează cu scopul cărtii, cu normele generale de editare și cu stilul propriu fiecărui autor, menținându-se și chiar inbunatatindu-se calitatea lucrării finale din perspectivă impactului asupra cititor.

editare carte; corectare; editare carte iasi; serviciu editare carte iasi; corectura carte; editare carte iasi
Contacteaza-ne pentru detalii

Procesul de editare carte

În primul rând, calitatea și eficientă procesului de editare carte se bazează în principal pe stabilirea unei comunicări fluențe și sincere între editor și autorul lucrării. Dincolo de înțelegerea materialui propriu-zis, editorul are că și scop înțelegerea modul de exprimare și prezentare al ideilor pe care îl preferă și folosește autorul. Astfel, totate modificările aduse structurii și conținutului lucrării în activitatea de editare carte trebuie să fie stabilite de comun acord cu autorul, rezultatul fiind reușită de exprimă ideile și de a scrie într-un mod care să nu facă notă discordantă cu ansamblul lucrării.

În cadrul serviciului de editare carte, se elimină în primul rând repetițiile supărătoare, tautologiile, termenii sau expresiile cu sensuri improprii sau inadecvate lucrării, se elimine greșelile de exprimare – anacolute, pleonasme, redundanțe. Redactorul poate de asemenea recurge și la schimbări de topică, la scurtarea frazelor sau la delimitarea lor în propoziții, în cazul în care acest lucru se dovedește a fi necesar pentru clarificarea mesajului.