Redactare carte si corectura

În cadrul serviciului de redactare carte, manuscrisul este printat și preluat apoi de un redactor familiarizat cu domeniul literar de care aparține volumul, care-l citește cu atenție. Redactorul verifică ortografia, punctuația, corectitudinea sintaxei și aduce textul la formă cerută de normele de editare stabilite în editură. Printre aspectele principale ale lucrării verificate pe parcursul serviciului de redactare carte, redactorul verifică fluentă frazelor și claritatea ideilor, caută posibilele inadvertențe și, în general, propune autorului modificări care pot merge de la simple reformulări pană la restructurări de capitole.

redactare carte; corectura carte; redactare carte iasi; editura; redactare carte; corectare carte; redactare carte;
Contacteaza-ne pentru detalii

Servicii redactare carte

Toate modificările menționate mai sus sunt discutate cu autorul și sunt aplicate numai după ce acesta este de acord. Modificările sunt introduse în lucrarea în format digital și se obține astfel textul brut final.

Deși procedura de redactare carte poate fi uneori privită cu reticentă de unii autori că fiind o influentă în structură textului, ea este absolut necesară. Oricine poate „scăpa” anumite detalii de ordin gramatical, urmărind mai mult firul narațiunii, așa că redactorul este cel care:

  • Elimină greșelile și clarifică textul. Printre greseli se pot numara erorile de tip gramatical, fonetică, vocabular, ortografie și ortoepie;
  • Verifică cursivitatea și consistență frazelor, felul în care este construită acțiunea, dacă are logică și consecventă;
  • Verifică ordinea și cursivitatea capitolelor, modalitatea de realizare a tabelelor (în lucrările științifice), corectitudinea citatelor, a numelor de personalităti, de localităti, datele istorice, notele de subsol, bibliografia etc.

Procesul de redactare carte, dacă este făcut în mod profesionist, nu modifică mesajul cărtii și nici stilul personal al autorului, ci le pune în valoare, cartea devenind mai atractivă pentru cititor. Acesta este și obiectivul serviciului de redactare carte, acela de a privi și aprecia lucrarea din punctul de vedere al impactului asupra cititorului. Desigur, autorul este cel care are ultimul cuvânt, având libertatea de a fi sau nu de acord cu modificările propuse.

Corectura carte

În cele mai multe cazuri, corectura este o componența a procedurii de redactare carte, și presupune activitatea de inlăturare a greșelilor, de către un specialist, apărute în urmă elaborării unui text scris. Această se referă la identificarea și corectarea erorilor de culegere a textului sau a celor de ortografie și punctuație, fără a se interveni în  formularea frazei și se poate execută atât înainte, cât și după redactarea sau tehnoredactarea materialului.