Referenți

Referenţii Editurii Stef sunt personalităţi recunoscute ale mediului academic sau cultural, bucurându-se de notorietate la nivel naţional sau internaţional, având titlul ştiinţific de Doctor în specialitate.

Editura Stef desfăşoară mai multe tipuri de peer-review, în funcţie de necesităţile caracteristice fiecărui caz în parte:

  • peer-review
  • blind peer-review
  • double blind peer-review.
Nr. CrtNume şi prenumeAfiliere instituţionalăTitlul ştiinţific/didactic
1.
Radu I. ANTONUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematică

Prof. Univ. Dr.

2.
Viorel ARNĂUTUUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematică

Prof. Univ. Dr.

3.
Liliana BEJANUniversitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Prof. Univ. Dr.

4.
Elena BÎCUUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Chimie

Prof. Univ. Dr.

5.
Dobrică LEUUniversitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de Hidrotehnică

Prof. Univ. Dr. Ing.

6.
Dumitru LIUŢEUniversitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Prof. Univ. Dr.

7.
Ilie TURCULEŢUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Geografie-Geologie

Prof. Univ. Dr.

8.
Camelia VIZIREANUUniversitatea “Dunărea de jos” Galaţi
Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor

Prof. Univ. Dr. Ing.

9.
Dumitru ALEXANDROAIEIUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Fizică

Prof. Univ. Dr.

10.
Sergiu PĂDUREANUUniversitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” – Iaşi

Prof. Univ. Dr.

11.

Mihai NECHIFOR

Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” – Iaşi

Prof. Univ. Dr.

12.
Mihai PĂSTRĂGUŞLiga Scriitorilor Români , Filiala Iaşi

Prof. Univ. Dr.

13.
Octavian BARNAUniversitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Dr. Ing.

14.

Universitatea “Spiru Haret”, Departamentul de Limbaje Specializate

Lect. Univ. Dr.

15.

Universitatea “Spiru Haret”, Departamentul de Limbaje Specializate

Lect. Univ. Dr.

16.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Prof. Univ. Dr.

17.

Marina VRACIU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Conf. Univ. Dr.

18.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală

Prof. Univ. Dr.