Referenti

Referenţii Editurii Stef sunt personalitaţi recunoscute ale mediului academic sau cultural, bucurandu-se de notorietate la nivel naţional sau internaţional, avand titlul ştiinţific de Doctor in specialitate.

Editura Stef desfaşoara mai multe tipuri de peer-review, in funcţie de necesitaţile caracteristice fiecarui caz in parte:

  • peer-review
  • blind peer-review
  • double blind peer-review.
Nr. Crt Nume şi prenume Afiliere instituţionala Titlul ştiinţific/didactic
1.
Radu I. ANTON Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematica

Prof. Univ. Dr.

2.
Viorel ARNĂUTU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematica

Prof. Univ. Dr.

3.
Liliana BEJAN Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Prof. Univ. Dr.

4.
Elena BÎCU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Chimie

Prof. Univ. Dr.

5.
Dobrica LEU Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de Hidrotehnica

Prof. Univ. Dr. Ing.

6.
Dumitru LIUŢE Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Textile Pielarie şi Management Industrial

Prof. Univ. Dr.

7.
Ilie TURCULEŢ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Geografie-Geologie

Prof. Univ. Dr.

8.
Camelia VIZIREANU Universitatea “Dunarea de jos” Galaţi
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Prof. Univ. Dr. Ing.

9.
Dumitru ALEXANDROAIEI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Fizica

Prof. Univ. Dr.

10.
Sergiu PĂDUREANU Universitatea de Medicina şi Farmacie
„Gr. T. Popa” – Iaşi

Prof. Univ. Dr.

11.

Mihai NECHIFOR

Universitatea de Medicina şi Farmacie
„Gr. T. Popa” – Iaşi

Prof. Univ. Dr.

12.
Mihai PĂSTRĂGUŞ Liga Scriitorilor Romani , Filiala Iaşi

Prof. Univ. Dr.

13.
Octavian BARNA Universitatea “Dunarea de Jos”, Galaţi

Dr. Ing.

14.

Universitatea “Spiru Haret”, Departamentul de Limbaje Specializate

Lect. Univ. Dr.

15.

Universitatea “Spiru Haret”, Departamentul de Limbaje Specializate

Lect. Univ. Dr.

16.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Prof. Univ. Dr.

17.

Marina VRACIU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Conf. Univ. Dr.

18.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Romana şi Lingvistica Generala

Prof. Univ. Dr.