Referenți

Referenţii Editurii Stef sunt personalităţi recunoscute ale mediului academic sau cultural, bucurându-se de notorietate la nivel naţional sau internaţional, având titlul ştiinţific de Doctor în specialitate.

Editura Stef desfăşoară mai multe tipuri de peer-review, în funcţie de necesităţile caracteristice fiecărui caz în parte:

  • peer-review
  • blind peer-review
  • double blind peer-review.
Nr. Crt Nume şi prenume Afiliere instituţională Titlul ştiinţific/didactic
1.
Radu I. ANTON Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematică

Prof. Univ. Dr.

2.
Viorel ARNĂUTU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematică

Prof. Univ. Dr.

3.
Liliana BEJAN Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Prof. Univ. Dr.

4.
Elena BÎCU Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Chimie

Prof. Univ. Dr.

5.
Dobrică LEU Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de Hidrotehnică

Prof. Univ. Dr. Ing.

6.
Dumitru LIUŢE Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

Prof. Univ. Dr.

7.
Ilie TURCULEŢ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Geografie-Geologie

Prof. Univ. Dr.

8.
Camelia VIZIREANU Universitatea “Dunărea de jos” Galaţi
Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor

Prof. Univ. Dr. Ing.

9.
Dumitru ALEXANDROAIEI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Fizică

Prof. Univ. Dr.

10.
Sergiu PĂDUREANU Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” – Iaşi

Prof. Univ. Dr.

11.

Mihai NECHIFOR

Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” – Iaşi

Prof. Univ. Dr.

12.
Mihai PĂSTRĂGUŞ Liga Scriitorilor Români , Filiala Iaşi

Prof. Univ. Dr.

13.
Octavian BARNA Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Dr. Ing.

14.

Universitatea “Spiru Haret”, Departamentul de Limbaje Specializate

Lect. Univ. Dr.

15.

Universitatea “Spiru Haret”, Departamentul de Limbaje Specializate

Lect. Univ. Dr.

16.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Prof. Univ. Dr.

17.

Marina VRACIU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

Conf. Univ. Dr.

18.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală

Prof. Univ. Dr.