Regulament

Redacţia analizează textele pentru a vedea dacă sunt conforme politicii editoriale / categoriei editoriale în care au fost încadrate/orientării publicaţiei, precum şi dacă îndeplinesc standardele editoriale calitative. Redacţia transmite autorului/autorilor decizia şi, atunci când este cazul, observaţiile şi recomandările de rigoare.

Activitatea editorială a Editurii STEF constă în selecţia materialelor care sunt propuse spre publicare, pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea următoarelor genuri de tipărituri:

  • Beletristică;
  • Lucrări documentare;
  • Carte universitară;
  • Lucrări tehnice;
  • Cărţi pentru copii;
  • Reviste şi publicaţii periodice cu caracter şcolar, ştiinţific, sau cultural;
  • Carte de cultură;
  • Materiale de promovare;
  • Publicaţii online etc.